“Varlık Vergisi’nin Hikayesi,”

Toplumsal Tarih, No. 121, Ocak 2004: 82-87.

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu