‘Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi’nin İlk Yılı: Eylül 1922 – Eylül 1923,’

Yeniden Kurulan Yaşamlar: 1923 Türk – Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. Yay. Haz. Müfide Pekin. İstanbul: Bilgi Üniversitesi yayınları, 2005: 41 – 74

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu