(with Soli Özel), “Turkish Attitudes vis à vis the Zionist Project,” Click to read.

CEMOTI (Cahiers d’etudes sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien) No. 28, 1999: pp. 129-147.

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu