“Türkiye’de Gayrimüslimler: ‘Kağıt Üzerinde’ Vatandaşlar!”

Türkiye’nin Yeniden İnşası: Modernleşme, Demokratikleşme, Kimlik arasında içinde. Derleyen, Fuat Keyman. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2013: 175 – 188

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu