“Turkification’ Policies in the Early Republican Era” Click to read.

in Turkish Literature and Cultural Memory. Ed. by Catharina Duft. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009: pp. 29 – 62.

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu