“Tax me to the End of my Life: Anatomy of an Anti-minority Tax Legislation (1942-43)” Click to read.

in State-Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Muslims, 1830 – 1945. Eds. Benjamin C. Fortna, Stefanos Katsikas, Dimitris Kamouzis ve Paraskevas Konortas. London: Routledge, 2013: 188 – 220

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu