“Sunuş: Dr. Cebeciyan’ın Savaş ve Soykırım Günlüğü,”

Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü 1914-1918.
İstanbul: Aras Yayınları, 2015: 13-25

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu