Yüzbaşı Torosyan Tartışması Debate on Captain Torossian Yüzbaşı Torosyan'nın Torunundan Alınan
Yeni Belgeler
“Sunuş: Dr. Cebeciyan’ın Savaş ve Soykırım Günlüğü,”

Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü 1914-1918.
İstanbul: Aras Yayınları, 2015: 13-25

“Diyarbekir, 1915” (Abdülhamit Kırmızı ile birlikte)

Diyarbakır Tebliğleri: Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, İstanbul, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013: 289 – 326.

“Türkiye’de Gayrimüslimler: ‘Kağıt Üzerinde’ Vatandaşlar!”

Türkiye’nin Yeniden İnşası: Modernleşme, Demokratikleşme, Kimlik arasında içinde. Derleyen, Fuat Keyman. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2013: 175 – 188

“Osmanlı Meclisi Ermeni Meselesini Tartışıyor: Kasım-Aralık 1918,”

İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010: 353-382

“Türkiye’de Gayrimüslimler: ‘Kağıt Üzerinde’ Vatandaşlar,” Aydınlanma, Türkiye ve Vatandaşlık.

Yay. Haz. Fuat Keyman. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi yayını, 2008: 105-113.

‘Türk – Yunan Nüfus Mübadelesi’nin İlk Yılı: Eylül 1922 – Eylül 1923,’

Yeniden Kurulan Yaşamlar: 1923 Türk – Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi. Yay. Haz. Müfide Pekin. İstanbul: Bilgi Üniversitesi yayınları, 2005: 41 – 74

“Niyazi Berkes’in “Türkiye’de Çağdaşlaşma” kitabını yeniden okumak,”

İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler 1. Sempozyumu. Yay. Haz. İsmail Bozkurt. Gazi Magosa: Cyprus Research Foundation, 2000: 59 – 69

“Bursa’da Devlet ve Ekonomi”

Bir Masaldı Bursa. Yay. Haz. Engin Yenal, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996. ss. 119-43

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu