“Bursa’da Devlet ve Ekonomi”

Bir Masaldı Bursa. Yay. Haz. Engin Yenal, Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1996. ss. 119-43

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu