“Türkiye’de Gayrimüslimler: ‘Kağıt Üzerinde’ Vatandaşlar,” Aydınlanma, Türkiye ve Vatandaşlık.

Yay. Haz. Fuat Keyman. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi yayını, 2008: 105-113.

e-mail : ayhan.aktar@bilgi.edu.tr

Ayhan Aktar web sitesi tüm hakları saklıdır.
Bu site Edarda Bilişim tarafından yapılmıştır. Grafik Tasarım: Halil Barutçu